Uznatelné versus neuznatelné náhradní plnění

V minulosti docházelo ke značnému zneužívání institutu náhradního plnění agenturami virtuálně zaměstnávajícími OZP a také k jeho nesprávné/neuznatelné aplikaci koncovými odběrateli v praxi (přeprodeje papíru, počítačů, nábytku apod.).

Pro splnění legislativy je však dnes nutné prokázat, že na výrobě či poskytování fakturovaných služeb se OZP skutečně většinovou měrou podíleli!

Služby Centra tisku Palmovka představují ideální variantu pro ty subjekty, které dnes nejsou schopny vlastními zdroji naplnit požadovaný 4% podíl zaměstnanců z řad OZP.